Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΥΓΡΑΕΡΙΟΚανόνες ασφαλείας

ygraerio

Πληροφορίες για την ασφάλεια και την πυροπροστασία, προς τους χρήστες του υγραερίου

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι, να παρέχει στους καταναλωτές των υγροποιημένων αερίων καυσίμων, χρήσιμες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση τους, υπηρεσίες γενικού χαρακτήρα και εξειδικευμένες οδηγίες για τις διάφορες τυπολογίες χρήσης, οι οποίες, σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστούν τα νομοθετικά κείμενα και τους  κώδικες καλής πρακτικής, που κάθε καταναλωτής πρέπει αυστηρά και ολοκληρωτικά να τηρεί.

Χαρακτηριστικά

 • ΟΣΜΗ

     Το υγραέριο που παραδίδεται στον καταναλωτή έχει εμπλουτιστεί με ειδικές ουσίες (μερκαπτάνες) που έχουν δυσάρεστη  χαρακτηριστική οσμή, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό σε περιπτώσεις διαρροών.

 • ΕΞΑΤΜΙΣΗ

     Το υγραέριο συσκευάζεται  σε υγρή μορφή σε φιάλες. Σε μια φιάλη γεμάτη, ποσοστό περίπου 80% του εσωτερικού όγκου (κάτω τμήμα) καταλαμβάνει το υγροποιημένο LPG και ποσοστό 20% (άνω τμήμα)  καταλαμβάνει το αεριοποιημένο LPG.
Όταν ανοίγουμε τη βάνα, ένα ποσοστό του υγραερίου που είναι σε υγρή κατάσταση εξατμίζεται, απορροφώντας θερμότητα διαμέσου των μεταλλικών τοιχωμάτων της φιάλης που έρχεται σε επαφή με το υγρό.
Όμως, όταν η  φιάλη χρησιμοποιείται ψύχεται. Εάν η κατανάλωση του υγραερίου ξεπερνά τις δυνατότητες τροφοδότησης της φιάλης, η υγρασία της ατμόσφαιρας μπορεί να συμπυκνωθεί στα τοιχώματα της ίδιας της φιάλης και να την παγώσει, οπότε σταματά η παροχή υγραερίου και συνεπώς η καύση.

 • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

     Η πυκνότητα του υγραερίου είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του αέρα και γι' αυτό θεωρείται «βαρύ αέριο». Συνεπώς, σε περίπτωση απελευθέρωσής του στην ατμόσφαιρα (π.χ. σε περίπτωση διαρροής), έχει την τάση να κατακάθεται στο κάτω τμήμα του χώρου, αντίθετα με το φυσικό αέριο, που είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και έχει την τάση να ανεβαίνει προς τα πάνω.

 • ΑΝΑΦΛΕΞΗ

     Το υγραέριο που αναμειγνύεται με την ατμόσφαιρα σε συγκεκριμένα ποσοστά  όγκου (από 2% έως 10% υγραερίου προς αέρα), σχηματίζει ένα μείγμα εύφλεκτο, που ανάβει αμέσως ακόμα και από μια μικρή σπίθα (π.χ. ακόμα και από σπινθήρα ηλεκτρικού διακόπτη) ή με τη φλόγα ενός σπίρτου ή εστίας, ακόμα και με την αντίσταση μιας ηλεκτρικής σόμπας ή με την κάφτρα ενός τσιγάρου.

Συσκευές

Το υγραέριο δεν είναι τοξικό, αλλά προκαλεί ασφυξία σε μεγάλες συγκεντρώσεις, γι' αυτό καλό είναι να αποφεύγεται η εισπνοή του. Στην υγρή κατάσταση, εξαιτίας της πολύ γρήγορης εξάτμισής του, εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και εγκαύματα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αποφεύγεται η επαφή με αυτό και να τηρούνται αυστηρά οι ακόλουθες προφυλάξεις: 

 • Πριν απο την  αγορά και την εγκατάσταση, αλλά και τη μεταφορά των συσκευών υγραερίου από ένα μέρος σε κάποιο άλλο, είναι απαραίτητη η συμβουλή/ εκτίμηση από έναν πιστοποιημένο εγκαταστάτη που θα ελέγχει κατά πόσο είναι κατάλληλες οι συσκευές και μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς πρόβλημα στη θέση που σκοπεύουμε να τις τοποθετήσουμε. 
 • Στην περίπτωση που οι συσκευές δεν είναι κατάλληλες, θα πρέπει να υποστούν εργασίες μετατροπής. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγουμε βλάβες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους για την ασφάλεια. Αυτές οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένους τεχνίτες ή από κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης. 
 • Οι μηχανισμοί ασφαλείας, ελέγχου και αυτόματης ρύθμισης, που βρίσκονται σε κάθε συσκευή, δεν πρέπει να τροποποιούνται, παρά μόνο από τον κατασκευαστή της συσκευής και με δική του ευθύνη.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Όταν αναφερόμαστε στο υγραέριο, θα πρέπει να σεβόμαστε επίσης κάποιους αυστηρούς κανονισμούς. Η προστασία και η ασφάλεια, επιβάλλει τους ακόλουθους κανονισμούς σε κάθε ενδιαφερόμενο: 

 • Το δίκτυο του υγραερίου θα πρέπει να ακολουθεί τους τεχνικούς κανονισμούς που προβλέπονται από τη Νομοθεσία, ανάλογα με την κατηγορία και τον τύπο της εγκατάστασης.
 • Οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν (λέβητας, θερμοσίφωνας, κουζίνα κ.λπ.), θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις αναγκαίες προϋποθέσεις κατασκευής που ορίζει η Νομοθεσία και οι ισχύοντες τεχνικοί κανονισμοί.
 • Η συντήρηση των συσκευών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 90/396/CE καθορίζει ότι οι συσκευές υγραερίου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με αυτή.

Για την απόκτηση του δικαιώματος σήμανσης με το σήμα CE, οι κατασκευαστές  θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις ασφαλείας που καθορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία 90/396/CE.

Ασφαλής χρήση

 • ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – Οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού υγραερίου καυσίμου πρέπει να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση (δεν πρέπει να υπάρχουν διαρροές υγραερίου).
 • ΑΕΡΙΣΜΟΣ – Οι χώροι στους οποίους έχουν εγκατασταθεί οι συσκευές, θα πρέπει να αερίζονται κατάλληλα, έτσι ώστε  να εισρέει  ο αέρας που είναι απαραίτητος για την καύση. 
 • ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ – Οι χώροι στους οποίους έχουν εγκατασταθεί συσκευές που εκπέμπουν στο περιβάλλον τα προϊόντα καύσης πρέπει να αερίζονται κατάλληλα, ώστε ο αέρας να ανανεώνεται. 
 • ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ - Οι συσκευές που πρέπει να αποβάλουν τους καπνούς που παράγονται  από την καύση, στο εξωτερικό τμήμα των χώρων που είναι εγκατεστημένες, θα πρέπει να συνδέονται με συστήματα απαγωγής, όπως καπνοδόχους, καπναγωγούς, κ.λπ., που θα λειτουργούν  με ασφάλεια. 
 • ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΛΟΓΑΣ - Όλες οι συσκευές, πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς  ασφαλείας, ώστε να διακόπτεται η παροχή υγραερίου σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα.

Συντήρηση συσκευών

Για να είναι απόλυτα ασφαλείς οι συσκευές που τροφοδοτούνται με υγραέριο θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχονται και να συντηρούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο της συσκευής.
Οι λέβητες πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται κάθε χρόνο, πριν από την περίοδο θέρμανσης.

Η σωστή χρήση (όπως προβλέπεται στο εγχειρίδιο οδηγιών) επιτρέπει:

 • Να διατηρείται λειτουργική η συσκευή.
 • Να έχουμε σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση.
 • Να συνεισφέρουμε στο περιβάλλον διατηρώντας το καθαρό, μειώνοντας την εκπομπή ρύπων.

Για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση, είναι απαραίτητο να απευθύνεστε  σε  αδειούχο τεχνικό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

H εγκατάσταση, η επέκταση, η μετατροπή και η συντήρηση των εγκαταστάσεων υγραερίου, με δεξαμενές υγραερίου, θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από πιστοποιημένους τεχνικούς, που θα έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και επαγγελματικά εφόδια. 

Επίσης, ο εγκαταστάτης θα πρέπει  να αποφανθεί αν ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση, ανταποκρίνεται στις  απαραίτητες προδιαγραφές που αφορούν στην κυκλοφορία του αέρα, στον εξαερισμό, στην αποβολή των προϊόντων καύσης αλλά και στην  τοποθέτηση των συσκευών με βάση τα σχετικά χαρακτηριστικά τους. 

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του νόμου και τις διατάξεις ασφαλείας, τις οποίες ο εγκαταστάτης θα φροντίσει, μετά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των συσκευών, να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο, αφού πραγματοποιήσει όλους τους ελέγχους που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συμβουλές

Ποτέ μην επιχειρήσετε να εντοπίσετε πιθανή διαρροή υγραερίου με γυμνή φλόγα, αλλά πάντα με τη χρήση σαπουνάδας ή των ειδικών σπρέι ανίχνευσης διαρροών!

    - Εάν αντιληφθείτε διαρροή υγραερίου, τότε:

 • ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανάψετε ή να σβήσετε ηλεκτρικές συσκευές και φώτα, ο σπινθηρισμός μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη υγραερίου που έχει διαρρεύσει!
 • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κινητό σας.
 • Κλείστε τον πλησιέστερο διακόπτη παροχής υγραερίου και στη συνέχεια το διακόπτη της φιάλης ή της δεξαμενής.
 • Σβήστε όλες τις πιθανές εστίες ανάφλεξης.
 • Απομακρύνετε όλα τα πρόσωπα που μπορεί να κινδυνεύσουν και κρατήστε τα μακριά μέχρι την απομάκρυνση του κινδύνου.
 • Εάν η διαρροή είναι σε εσωτερικό χώρο, ανοίξετε τα παράθυρα και τις πόρτες για γρήγορο αερισμό του χώρου.
 • Εφόσον η διαρροή προέρχεται από τη δεξαμενή, ανοίξτε τον καταιονισμό της δεξαμενής ώστε να ψεκάζεται με νερό για να βοηθήσει στο διασκορπισμό.

Ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς

 • Σε περίπτωση φωτιάς, αν δεν μπορείτε με ασφάλεια και άμεσα να την αντιμετωπίσετε με δικά σας μέσα, καλέστε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199, γνωστοποιώντας της την ύπαρξη υγραερίου.
 • Κλείστε τους διακόπτες παροχής υγραερίου ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΤΕ. Πλησιάστε πάντα τη φωτιά με τον άνεμο στην πλάτη.
 • Ανοίξτε τον καταιονισμό της δεξαμενής ώστε να ψεκάζεται με νερό και καταβρέχετέ τη με ό,τι άλλο μέσο διαθέτετε. Αυτό θα βοηθήσει στην ψύξη της.

Σωστή χρήση των συσκευών/δικτύων υγραερίου

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Για κάθε παρέμβαση, μετατροπή, επέκταση και συντήρηση των εγκαταστάσεων υγραερίου, αλλά και για την εγκατάσταση και συντήρηση των συσκευών, θα πρέπει να απευθύνεστε σε αδειούχους τεχνικούς.ΤΟ ''ΚΑΝΕ ΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ'' ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ!

Βασικές προϋποθέσεις

Ποιες είναι οι «αναγκαίες προϋποθέσεις» που θα πρέπει οι καταναλωτές να τηρούν, για την προστασία και την ασφάλεια;

Πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιείτε τα ακόλουθα, που μπορεί να αποδειχθούν σημαντικά για την ασφάλειά σας.

 • Να κλείνετε τη βαλβίδα του μετρητή ή τη βαλβίδα εισόδου του σωλήνα τροφοδοσίας του υγραερίου στους χώρους διαμονής ή στο χώρο της φιάλης, όταν οι συσκευές δεν λειτουργούν.
 • Να κλείνετε πάντοτε τη βαλβίδα, σε περίπτωση απουσίας σας από το σπίτι, ακόμα και αν πρόκειται να λείψετε για μικρό χρονικό διάστημα. 
 • Για να ανάψετε συσκευές υγραερίου, σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

1) Ανάψτε ένα σπίρτο.

2) Πλησιάστε το σπίρτο στη συσκευή.

3) Ανοίξτε το διακόπτη υγραερίου της συσκευής.

Αν ακολουθήσετε τη διαδικασία αντίστροφα, είναι δυνατόν, αφού ανοίξετε το διακόπτη παροχής υγραερίου, κάτι να αποσπάσει την προσοχή σας (π.χ. το κουδούνισμα του τηλεφώνου ή το κουδούνι της πόρτας) και όταν τον ανάψετε αργότερα με το σπίρτο να υπάρξουν σοβαρά επακόλουθα.

 • Να μην απομακρύνεστε από την κουζίνα αφήνοντας φαγητά να ψήνονται πάνω στην εστία. 
 • Να αποφεύγετε να γεμίζετε υπερβολικά τις κατσαρόλες. Η υπερχείλιση των υγρών που βράζουν μπορεί να προκαλέσει το σβήσιμο της φλόγας  και να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα.

Σημείωση: Σήμερα υπάρχουν  στο εμπόριο κουζίνες μαγειρέματος που διαθέτουν μηχανισμούς ασφαλείας, που σε περίπτωση τυχαίου σβησίματος της φλόγας εμποδίζουν την παροχή του υγραερίου. Αν και το κόστος τους είναι ελαφρώς υψηλότερο από τις άλλες, θα σας συμβουλεύαμε να τις αγοράσετε γιατί συνεισφέρουν σημαντικά στην ασφάλειά σας.