Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΥΓΡΑΕΡΙΟΥγραέριο και Περιβάλλον

ygraerio

Το υγραέριο είναι ένα καύσιμο με καθαρή και αποτελεσματική καύση και μία ζωτική πηγή ενέργειας για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για ένα καύσιμο με πολύ υψηλή θερμογόνο δύναμη σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου, της βενζίνης, του φυσικού αερίου, του ξύλου, του άνθρακα και των υγρών βιοκαυσίμων. Ο εξαιρετικά υψηλός βαθμός απόδοσης της καύσης του το κάνει έως και πέντε φορές πιο αποδοτικό από τα παραδοσιακά καύσιμα. Αυτό επιτρέπει τη μικρότερη δυνατή σπατάλη ενέργειας και τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας.

Το υγραέριο είναι άμεσα διαθέσιμο παντού και υποστηρίζει και συμπληρώνει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρέχοντας αδιάλειπτη και καθαρή ενέργεια ανεξαρτήτως καιρού ή ηλιοφάνειας.

Διατηρεί σημαντική επάρκεια σε αποθέματα που προέρχονται τόσο από φυσικά κοιτάσματα, όσο και από την διύλιση του αργού πετρελαίου. Μεταφέρετα παντού, μέσω ενός ευέλικτου και διαφοροποιημένου δικτύου μεταφοράς με εξαιρετικά οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο. Δεν είναι τοξικό και σε περιπτώσεις διαρροών δεν επιβαρύνει το έδαφος, το νερό, ούτε τον υδροφόρο ορίζοντα, όπως άλλα καύσιμα.

Το υγραέριο συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στη βιομηχανία και στον οικιακό τομέα είναι κατά 20% λιγότερες ανά κιλοβατώρα (kWh) από αυτές των υγρών καυσίμων, 50% χαμηλότερες από αυτές των στερεών καυσίμων των γαιανθράκων και σημαντικά χαμηλότερες από τη μέση ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη μέσω του δικτύου διανομής. Χαρακτηριστικό του μικρότερου ενεργειακού αποτυπώματος του υγραερίου είναι η ελάττωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ένα μέσο σπίτι κατά 1,5 τόνο (περίπου 25%) το χρόνο.

Κλιματική αλλαγή

Ο δεύτερος μεγαλύτερος συντελεστής της κλιματικής αλλαγής και ένας παράγοντας που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία, είναι η αιθάλη (Black Carbon). Πρόκειται για αιωρούμενα σωματίδια (PM) που παράγονται από την ατελή καύση των υγρών καυσίμων και του ξύλου. Το υγραέριο βοηθάει στη μείωση της αιθάλης, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του αέρα στον εξωτερικό χώρο και στο εσωτερικό των σπιτιών μας, αφού όταν καίγεται παράγει αμελητέες ποσότητες αιωρουμένων σωματιδίων.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ατμοσφαιρική μόλυνση μειώνει κατά 8,6 μήνες το προσδόκιμο ζωής κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υγραέριο έχει σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές σε δύο ακόμη στοιχεία που επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία, τα κτίρια και το φυσικό περιβάλλον, τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τις καρκινογόνες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC).

Θεωρώντας την κυκλοφορία των οχημάτων σαν τον κυριότερο παράγοντα της μόλυνσης του αέρα στην Ευρώπη, η υγραεριοκίνηση αποτελεί το καταλληλότερο καύσιμο, καθώς παράγει 35% χαμηλότερα επίπεδα οξειδίων του αζώτου (NOx) σε σχέση με τα άλλα καύσιμα, 40% λιγότερο μονοξείδιο του άνθρακα (CM), 40% λιγότερες πτητικές οργανικές ενώσεις. Τα αιωρούμενα σωματίδια που παράγουν οι εξατμίσεις, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται με την καύση των συμβατικών καυσίμων, είναι αμελητέα στην υγραεριοκίνηση, καθιστώντας την ιδιαίτερα κατάλληλο καύσιμο για τις αστικές περιοχές όπου η αιθάλη αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.